Header 5

ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้าและการวิจัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (ประเทศไทย)

อาคาร 100 ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ​ชั้น 5 อาคาร 2

วันและเวลาการให้บริการ

วันเปิดให้บริการ: อังคาร – เสาร์
เวลา: 09.30 – 11.00 น. และ 13.00 – 18.00 น.

หยุดให้บริการ: ทุกวันจันทร์ วันอาทิตย์ และวันงานบุญใหญ่ของวัด

          หมายเหตุ: นักศึกษาสามารถติดต่อแลกคีย์การ์ดเพื่อเข้าห้องสมุด DOU ได้ที่ออฟฟิศปริญญาโท DOU อาคาร 100 ปีคุณยายฯ ชั้น 2 อาคาร 3

 

          บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใช้บริการห้องสมุดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ยกเว้นกรณียืม-คืนหนังสือ ต้องสมัครสมาชิก  ปัจจุบันงดรับสมัครสมาชิกชั่วคราว)

บริการอื่น ๆ ของห้องสมุด

e-Book


เพื่อการศึกษา ค้นคว้า และการวิจัย สำหรับนักศึกษา

ถ่ายเอกสาร (งดให้บริการชั่วคราว)

มากกาว่า 30 หน้า หน้าละ 50 สต. น้อยกว่า 30 หน้า หน้าละ 1 บาท

รับเข้าเล่มเอกสาร / รายงาน ขนาด A4 (งดให้บริการชั่วคราว)

เย็บ MAX + ติดเทปกาว ราคาเล่มละ 20 บาท (ขึ้นอยู่กับความหนา ของเอกสาร)